TiT Studio – Privacy Policy

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ phần nào của ứng dụng Quản trị cá nhân (“Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Quản trị cá nhân cung cấp để kết nối đến Ứng dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Giới thiệu về Ứng dụng
Quản trị cá nhân là ứng dụng quản lý miễn phí dành cho người dùng di động. Ứng dụng sử dụng dữ liệu bạn cung cấp làm nền tảng với các tính năng ứng dụng. Ứng dụng hiện hỗ trợ các nền tảng: Android.

2. Cập nhật
Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Quản trị cá nhân, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại ứng dụng: Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

3. Quyền sở hữu Ứng dụng
Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Quản trị cá nhân, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Quản trị cá nhân và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Quản trị cá nhân.

4. Tài khoản
Để sử dụng Ứng dụng bạn cớ thể tạo một tài khoản theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Quản trị cá nhân, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Quản trị cá nhân:
– Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng dụng Quản trị cá nhân ;
– Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
– Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
– Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
– Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng, hoặc nội dung Ứng dụng;
– Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;
– Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống của Quản trị cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
– Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Quản trị cá nhân.
– Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin
– Sử dụng hình ảnh đại diện (avatar) là logo Quản trị cá nhân hoặc các hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục, cập nhật hình ảnh trong album là logo Quản trị cá nhân, đặt tên tài khoản cá nhân là Quản trị cá nhân hoặc các tên tài khoản có thể gây nhầm lẫn là Quản trị cá nhân.
– Các hình thức vi phạm khác.
Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung do mình chia sẻ và ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên Ứng dụng. Quản trị cá nhân không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải.
Quản trị cá nhân có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định trên mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

5. Xử lý vi phạm
Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, Quản trị cá nhân có quyền ngay lập tức khóa ứng dụng của bạn và hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Quản trị cá nhân và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

6. Quyền Truy cập và Thu thập thông tin
– Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào điện thoại, (2) Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ, (3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy, bạn thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.
– Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin gì của bạn.
• Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng dụng này.

7. Cam kết bảo mật thông tin
Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Quản trị cá nhân hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8. Liên lạc với chúng tôi
– Email: titstudio@gmail.com (Miễn phí) Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Phiên bản 2.2
Nhà phát triển: TiT Studio
Liên hệ: titstudio@gmail.com